WIADOMOŚCI
NIEZALOGOWANY
Data publikaccji: 2019-11-08 16:53:24
Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych - Mścice 6-8 grudnia 2019

KATEGORIE WYSTAWOWE

1.Kategoria Olimpijska Standard - Samczyki
W latach 2018-2019 łącznie minimum 2500 kkm. W 2019 minimum 30% czyli 750 kkm, może być 100%. Liczą się konkursy uzyskane na bazie 1:5 Z lotów powyżej 100 km, przy minimalnym udziale 150 gołębi biorących udział w lotach i 20 hodowców.

 

2.Kategoria Olimpijska Standard - Samiczki
W latach 2018-2019 łącznie minimum 2000 kkm. W 2019 minimum 30% czyli 600 kkm, może być 100%. Liczą się konkursy uzyskane na bazie 1:5 Z lotów powyżej 100 km, przy minimalnym udziale 150 gołębi biorących udział w lotach i 20 hodowców.

 

 3. Kategoria Olimpijska Standard – Samczyki Młode

Trzy konkursy zdobyte w roku 2019 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości startujących 20  hodowców i 250 gołębi

 

4. Kategoria Olimpijska Standard – Samiczki Młode

Trzy konkursy zdobyte w roku 2019 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości startujących 20  hodowców i 250 gołębi

Kategorie sportowe

· Kategoria sport „A”- samiczki i samczyki- 10 konkursów w latach 2018-2019, minimum 1500kkm z lotów powyżej 100km do 400km, przy uczestnictwie 20 hodowców i 250 gołębi, na bazie 20% konkursów, o najniższym coefficiencie.

· Kategoria sport „B”- samiczki i samczyki- 8 konkursów w latach 2018-2019, minimum 2800kkm z lotów powyżej 300km do 600km, przy uczestnictwie 20 hodowców i 250 gołębi, na bazie 20% konkursów, o najniższym coefficiencie.

· Kategoria sport „C”- samiczki i samczyki- 6 konkursów w latach 2018-2019, minimum 3300kkm z lotów powyżej 500km, o najniższym coefficiencie.

· Kategoria sport „D”- samiczki i samczyki- 11 konkursów w latach 2018-2019, minimum 3500kkm z lotów

- od 100 do 400km- 3÷5 lotów-przy 250 gołębiach i 20 hodowcach.

- od 300 do 600km- 2÷6 lotów- przy 250 gołębiach i 20 hodowcach.

- powyżej 700-1÷3 loty- przy 150 gołębiach i 20 hodowcach.

 

· Kategoria sport „E samczyki i samiczki, 4 konkursy w latach 2018-2019 z lotów powyżej 700km, o najniższym coefficiencie.

· Kategoria sport „F”- gołębie młode, 3 konkursy z lotów powyżej 100km, o najniższym coefficiencie, łącznie minimum 300kkm w 2019r.

· Kategoria sport”G”- gołębie roczne, 5 konkursów z lotów powyżej 100km, łącznie minimum 500 kkm w 2019r.o najniższym coefficiencie.

· Kategoria sport „H”- gołębie dorosłe 6 konkursów z lotów powyżej 300km, łącznie minimum 1800 kkm w 2019r.o najniższym coefficiencie.

· Kategoria I- samiczki i samczyki 3 konkursy powyżej 500 km min. 1800 kkm w 2019 roku o najniższym coefficiencie.

· Kategoria Sport wyczyn- Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso-kilometrażu w latach 2018 i 2019 z list konkursowych na bazie 1:5.

KATEGORIA SPORT  WYCZYN w 2019 r.

· Kategoria wyczyn- samiczki powyżej 2500kkm, samczyki powyżej 3000kkm w 2019r. W tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o najwyżej liczbie konkursów, a następnie konkursokilometrów.

· Kategoria wyczyn roczne- w tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o najwyżej liczbie konkursów, a następnie konkursokilometrów w 2019r.

·  Kategoria młode wyczyn- gołębie młode, 3 konkursy z lotów powyżej 100km, o najniższym coefficiencie

· Kategoria weteran- samiczki i samczyki, w tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o największej ilości konkursów, a następnie konkursokilometrów zdobytych za życia oraz minimum 1 konkurs w 2019r.

· Kategoria "Loty Narodowe"- samczyki i samiczki, 2 konkursy z lotów Narodowych- Bruksela jeden z 2019 oraz jeden z 2018 lub 2017.W tej kategorii zostaną nagrodzone gołębie o najniższym coeficjiencie

 

 

  Kryterium oceny, będzie spełnienie wszystkich wymogów, zgodnie z obowiązującym regulaminem lotów PZHGP w 2018r. i 2019r.

 

Zgłoszenia  gołębi na kartach wystawowych ,

proszę przesłać lub dowieść do dnia 20 listopada 2019r.

pod adres; Rogiński Kazimierz  

ul. Bratków 19 75-810 Koszalin                                         

tel. 666-044-644

 

 

Przyjmowanie gołębi na wystawę w dniu 06 GRUDNIA  2019r.

Od godz.16.00 do 18.00

 

 

Opłaty:
- od gołębia - 8 zł
- bilet wstępu na wystawę - 10 zł
- kobiety i dzieci - wstęp wolny .

 

 

Oglądanie gołębi:
Sobota     – 07.12.2019 od godz. 10:00 do 18:00
Niedziela – 08.12.2019 od godz.  09:00 do 15:00

Rozdanie pucharów i dyplomów za wystawę Niedziela od 14.00

Zakończenie wystawy i wydawanie gołębi Niedziela od 15.00

DS0437 - DARŁOWSKO SŁAWIEŃSKI ODDZIAŁ PZHGP
Projekt i wykonanie: rumac.pl